Wszystkich Świętych. Cmentarz przy trasie katowickiej

11/12
Wszystkich Świętych. Cmentarz przy trasie katowickiej

PIOTR SKÓRNICKI

Katolików z Żegrza grzebano na cmentarzu nad Maltą, bo wierni z tej części Poznania należeli do parafii św. Rocha, która od początku XIX w. włączona była do parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Pierwsze informacje o możliwości zakupu gruntu pod nowy cmentarz parafii św. Rocha pojawiły się w styczniu 1938 r. Brama na nowy cmentarz przy dzisiejszej ul. Wiatracznej znajdowała się od strony wiaduktu nad ul. Inflancką. Przez środek cmentarza biegła 80-metrowa aleja zakończona okrągłym placykiem. Na placyku stał krzyż, przeniesiony - po likwidacji cmentarza - na kwaterę "żegrzańską" na Miłostowie.

Na cmentarzu w pobliżu dzisiejszej trasy katowickiej leżało kilkanaście sióstr serafitek z klasztoru przy ul. św. Rocha. Tutaj pochowani byli też rodzice nieformalnego przywódcy strajku poznańskich robotników 28 czerwca 1956 r. - Stanisława Matyi. Ostatni pochówek miał miejsce w czerwcu 1972 r. Roman Miś tak wspomina ekshumacje: 'Rozkopane, potratowane groby, pijani grabarze, ludzie dawali w łapę, żeby ich szczątki przeniesiono prędzej, "najpierw moje, panie. Psychoza jakaś zapanowała". Gdy po zakończonej oficjalnej ekshumacji w 1973 r. buldożery zaczęły zrywać ziemię, na terenie leżały rozsypane kości, które ówczesny proboszcz parafii pw. św. Rocha, ks. Stanisław Bielski zbierał do worków razem z robotnikami.

Na usypanym przez spychacze wale, biegnącym po linii dawnej alei cmentarnej, zrobiona została asfaltowa droga, dobudowano też schody na stoku w kierunku os. Lecha. Dziś w miejscu cmentarza jest przejście pod ul. Krzywoustego z os. Czecha na os. Stare Żegrze, a jedyną pozostałością tej niewielkiej nekropolii są rosnące topole.

WRÓĆ DO SPISU WSZYSTKICH CMENTARZY

Wszystkie zdjęcia
  • Kliknij w punkty na planie albo w nazwy cmentarzy, by przejść do opisu
  • Wszystkich Świętych. Cmentarz nad Maltą
  • Wszystkich Świętych. Cmentarz przy trasie katowickiej
Więcej tematów - Poznań
Wiadomości z Poznania
Magazyn Poznań
Sport w Poznaniu
Imprezy w Poznaniu