Przewodnik po polsku, angielsku i niemiecku

10/11

Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach Rafała Witkowskiego ukazał się nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Autor pracuje w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UAM, jest prodziekanem Wydziału Historycznego UAM.

Bogato ilustrowany przewodnik ukazał się w języku polskim, niemieckim i angielskim. Zawiera wiele map, archiwalnych zdjęć miejsc i obiektów, związanych z żydowską przeszłością Poznania.

Zobacz więcej na temat: