Sławni Żydzi z Poznania

9/11

Fot. .

Akiva Eger (1761-1837): Najwybitniejszy rabin z Poznania. Urodzony w 1761 r. w Eisenstadt (pogranicze austriacko-węgierskie), wykształcenie zdobył we Wrocławiu i Lesznie. W 1815 r. przybył do Poznania i przez 22 lata kierował poznańską gminą żydowską. Wykształcił całe pokolenie rabinów, którzy przewodzili licznym gminom w Wielkopolsce, w Niemczech, w zaborach rosyjskim i austriackim.

Joseph Perles (1835-1894): Rabin w Poznaniu od 1861 r. Urodził się na Węgrzech, wykształcił w Żydowskim Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. W 1871 r. przeniósł się do Monachium. Autor licznych prac o historii i kulturze żydowskiej.

Wolf Feilchenfeld (1827-1913): Rabin Poznania w latach 1872-1913, budowniczy monumentalnej synagogi przy Stawnej. Autor prac o historii Żydów, dzieł rabinicznych i komentarzy biblijnych.

Gaspar da Gama (1450-1510): Podróżnik żydowski, urodzony około 1450 r. w Poznaniu. Został schwytany przez załogę Vasco da Gama i zmuszony do przyjęcia chrześcijaństwa. Służył jako tłumacz i znawca obyczajów podczas wypraw portugalskich do Afryki Wschodniej, Indochin, na Cejlon i Jawę. Dotarł też z Portugalczykami do Brazylii. Zginął w Indiach ok. 1510 r.

Na zdjęciu: Nagrobek Akivy Egera na cmentarzu przy Głogowskiej

Zobacz więcej na temat: