Jak poinformował nas Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poznańska delegatura CBA zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących postępowania „w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z elementami infrastruktury technicznej” w Stobnicy w gminie Oborniki w Wielkopolsce.

CBA wyjaśnia, że chodzi o dokumenty dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania budowy na obszar Natura 2000.

Zamek buduje firma DJT związana z Pawłem Nowakiem, byłym wspólnikiem i członkiem zarządu znanej firmy odzieżowej Solar.

Budowa jest legalna, starostwo powiatowe w Obornikach wydało pozwolenie na budowę w 2015 r.

Poważne kontrowersje budzi natomiast właśnie postanowienie w sprawie warunków inwestycji na obszarze Natura 2000 (Puszcza Notecka jest właśnie takim obszarem), wydane w kwietniu 2015 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko oparto bowiem na raporcie, przygotowanym przez znanych poznańskich naukowców, związanych obecnie z Fundacją Fauna Polski, której fundatorem jest Paweł Nowak.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej