W piątek radny PiS Michał Boruczkowski przesłał mediom komunikat Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu po kontroli, którą inspektorzy przeprowadzili w urzędzie miasta w maju i w czerwcu tego roku. Jak czytamy w piśmie PIP, kontrola szczególnie dotyczyła sytuacji w biurze rady miasta. Jego dyrektorem jest Marek Kalemba.

PIP o urzędzie miasta: W dwóch przypadkach z trzech mobbing

„W toku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Poznania inspektorzy pracy stwierdzili, że w biurze rady miasta miały miejsce zachowania, które - w przypadku spełnienia kryterium uporczywości i długotrwałości - mogłyby być zakwalifikowane jako mobbing. Dowodami, na których inspektorzy pracy oparli swoje ustalenia, były zeznania świadków, pracowników zatrudnionych w biurze rady miasta. Sprawcami zachowań, które wzbudziły zastrzeżenia inspektorów pracy, były trzy osoby, choć jedynie w dwóch przypadkach zeznania złożone przez świadków potwierdzają, że opisywane przez nich niewłaściwe zachowania miały charakter uporczywy i długotrwały, gdyż trwały przez kilka lat” - czytamy w piśmie podpisanym przez Michała Wyszkowskiego, starszego inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej