Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, wspierana i promowana przez Komisję Europejską, realizowana obecnie w 24 krajach Unii Europejskiej. To pisemna deklaracja, przyjmowana przez różne organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się m.in. do wprowadzenia zakazu dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy.

- Jej przyjęcie to z jednej strony zobowiązanie, z drugiej narzędzie do tego, by zmierzyć się z tematyką działań antydyskryminacyjnych w urzędzie – mówił po podpisaniu Karty Różnorodności marszałek woj. wielkopolskiego Marek Woźniak i zwrócił uwagę, że w samorządzie wojewódzkim wszyscy wyczuleni są m.in. na dyskryminację z powodu wieku, płci czy innych powodów.

Każdy ma być w pracy szanowany

Podpisanie Karty Różnorodności jest opowiedzeniem się po stronie wartości takich jak otwartość na różnorodność, wspieranie zasad równego traktowania, dążenie do zapewnienia wszystkim osobom równych szans rozwoju. – Celem tego przedsięwzięcia jest także to, by każda osoba czuła się potrzebna i szanowana w miejscu pracy – mówi Marzena Strzelczyk, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w naszym kraju.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej