Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła do publicznej wiadomości projekt urbanistyczny na teren Wolnych Torów w Poznaniu. Projekt jest w fazie koncepcyjnej, a po konsultacjach społecznych i innych czynnościach formalnych zostanie przedstawiony radnym jako projekt planu miejscowego. Kiedy radni uchwalą plan, będzie on podstawą projektowania realizacyjnego i wykonawstwa.

Poddane pod dyskusję opracowanie jest kontynuacją pracy, która w konkursie urbanistycznym otrzymała pierwszą nagrodę. Jest następstwem zaleceń sądu konkursowego, ale w głównej mierze – przystosowaniem do realiów miejsca i czasu. Od rozstrzygnięcia konkursu minęły już cztery lata, odbyły się dwie debaty publiczne – druga 26 września br. w pawilonie wejściowym MTP.

Pamiętajmy o przypadku poznańskiego dworca

Wolne Tory są dla Poznania terenem niezwykle ważnym. Znajdują się w strefie śródmiejskiej, a przez styczność z pasmem kolei w bezpośrednim sąsiedztwie dworca głównego i MTP – jego wizytówką. Stąd zarówno dla władz miasta, jak i mieszkańców są oczkiem w głowie.

Pozostało 84% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej