Zachodnia część wsi Jeżyce od połowy XIX wieku zamieniała się w tereny przemysłowe. Po I wojnie światowej swoje hale produkcyjne postawiła w tym miejscu nowa fabryka obrabiarek - Wiepofama, a także Poznańska Fabryka Czekolady „Goplana”. Spółka zakupiła trzy parcele przy ul. Św. Wawrzyńca, przekształciła istniejące zabudowania na potrzeby fabryki i przeniosła maszyny z dotychczasowej siedziby przy ul. Warszawskiej. Po II Wojnie Światowej kompleks zakładów przemysłowych na Jeżycach rozwijał się bardzo prężnie, powstawały nowe hale produkcyjne, a nawet przyzakładowa szkoła, pod koniec lat 60. w zakładach Wiepofamy oraz Goplany pracowało około 3 tys. osób.

Wiepofama w 2012 r. ogłosiła upadłość, Goplana pod koniec 2016 roku przestała wytwarzać czekoladę w poznańskiej fabryce i przeniosła produkcję do innych zakładów. Utrzymanie hal produkcyjnych w centrum miasta okazało się nierentowne. W podobnym kierunku może zmierzać znajdująca się przy ul. Janickiego fabryka wodomierzy PoWoGaz – trzecia z dużych spółek mających swoją siedzibę na obszarze objętym działaniami planistycznymi.

Prawie 60 hektarów na Jeżycach do zagospodarowania

Teraz Miejska Pracowania Urbanistyczna konsultuje z mieszkańcami projekty dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części tzw. „Nowych Jeżyc”, obejmujących obszar dawnych zakładów przemysłowych Wiepofamy, Goplany i PoWoGazu. Powierzchnia całego nowego założenia pomiędzy ulicami Żeromskiego, Dąbrowskiego, Kościelną oraz wałem kolejowym to ok. 58 hektarów. W przyszłości mają się tutaj pojawić osiedla z kilkoma tysiącami nowych mieszkań, nowe ulice oraz zieleń.

Nowe Jeżyce - wstępne wizualizacjeNowe Jeżyce - wstępne wizualizacje Miejska Pracownia Urbanistyczna

Według założeń, wysokość budynków mieszkalnych i usługowych nie będzie przekraczać 24,5 m, z nielicznymi wyjątkami. - Przewidzieliśmy lokalne dominanty w narożnikach zabudowy kwartałowej oraz jeden wyższy budynek w narożniku parku, przy nowej ul. Nad Seganką, która będzie przedłużeniem krótkiej uliczki o tej samej nazwie - tłumaczy Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Przy przedłużeniu ul. Nad Seganką zlokalizowany będzie także plac miejski, do którego doprowadzi deptak. Miejscy urbaniści przewidzieli też park o powierzchni 10 tys. m kw. Osiedla obsługiwać będzie nie tylko nowa ul. św. Wawrzyńca, ale także np. nowa ulica łącząca Janickiego z Kościelną.

Co ciekawe, do budowy nowego Św. Wawrzyńca dołoży się deweloper Colian, który będzie budował osiedla na terenie po Goplanie. Bloki, które się tutaj pojawią, mają wzbogacać ogródki, biegnący środkiem bulwar, muzeum i manufaktura czekolady. Nazwy wewnętrznych, osiedlowych uliczek mają nawiązywać do "słodkiej" przeszłości tego miejsca. Teren przecinają uliczki Mleczna, Pralinowa, Wafelkowa czy Kakaowa.

Początek prac już w 2019 r.?

Deweloper zdradza, że budowa pierwszego etapu osiedla na terenie dawnej fabryki czekolady może się rozpocząć już w przyszłym roku. - Nie mamy jeszcze finalnej wizualizacji. Jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów z projektantami, ostateczny wybór nie został jeszcze dokonany. Na pewno osiedle będzie budowane etapami. Możliwe, że budowę pierwszego etapu rozpoczniemy w przyszłym roku. Termin jest uzależniony od decyzji administracyjnych - mówi Michał Ciemiecki ze spółki Colian Developer. Ciemiecki przyznaje, że wiele szczegółów dotyczących osiedla zależy od powstającego właśnie planu zagospodarowania przestrzennego dla „Nowych Jeżyc”.

Nowe Jeżyce - wstępne wizualizacjeNowe Jeżyce - wstępne wizualizacje Miejska Pracownia Urbanistyczna

Konsultacje dotyczące planu zakończyły się 13 kwietnia. Swoje uwagi zgłosili m.in. osiedlowi radni z Jeżyc, którzy postulują, aby w planie znalazły się zielone szpalery drzew ciągnące się wzdłuż nowych ulic, park oraz połączenie ul. Dąbrowskiego z nowymi ulicami za pomocą ciągów pieszo-rowerowych na przedłużeniu Staszica i Polnej. - Park został uwzględniony i jest nawet większy niż w poprzedniej wersji planu. Ciągi pieszo-rowerowe między Dąbrowskiego i Nad Seganką także uwzględniono, ale mogłyby być szersze i bardziej zielone - uważa osiedlowy radny Michał Czepkiewicz.

Konsultacje z mieszkańcami Jeżyc trwają

W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu wpłynęło wiele uwag. - Uwzględniono uwagi dotyczące między innymi ilości miejsc parkingowych. Ponadto przyjęto część sugestii dotyczących korekty przebiegu ciągów pieszych oraz dróg publicznych i wewnętrznych. Nieuwzględnione zostały uwagi dotyczące między innymi likwidacji planowanej drogi lokalnej i części dróg wewnętrznych, które w przyszłości będą niezbędne do obsługi ruchu kołowego nowej części Jeżyc - informuje Łukasz Olędzki z MPU.

Po dokonaniu zmian w tekście i rysunku, projekt planu zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego mieszkańcy będą mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami i spotkać się z projektantami planu.