Stan wojenny w Wielkopolsce - sprawdź, co o nim wiesz? [QUIZ]

13 grudnia 1981 r. na ulicach Poznania i wielu innych wielkopolskich miast pojawiło się wojsko, zomowcy, a nawet czołgi. Władze internowały związkowców z Solidarności, realizując plan wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Sprawdź, co o nim wiesz