Kontrolowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy traktatu o UE są niezgodne z polską ustawą zasadniczą. W odpowiedzi opozycja w całym kraju zorganizowała protesty przeciwko próbie wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Część rozpoczęła się o godz. 16 i zakończyła po godz. 17 (m.in. w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Płocku, Poznaniu i Wrocławiu). Kolejne rozpoczęły się o godz. 18. W sumie zaplanowano ich kilkadziesiąt.
Pokaż od: