Wszystkich Świętych. Cmentarze w Poznaniu, których już nie ma

Jakub Łukaszewski
30.10.2015 01:13
Wszystkich Świętych. Cmentarz nad Maltą - ul. Krańcowa w Poznaniu

Wszystkich Świętych. Cmentarz nad Maltą - ul. Krańcowa w Poznaniu (Kronika Miasta Poznania)

Targi Poznańskie, szosa katowicka, camping nad Maltą, Stary Browar. W tych miejscach przez lata grzebano zmarłych poznaniaków. Nie tylko katolików, bo przed wojną w wielokulturowym Poznaniu mieszkało też wielu protestanckich Niemców i Żydzi. Po wojnie wiele cmentarzy zlikwidowano, ważniejsze były inwestycje i rozwój miasta. Śladów po nich pozostało do dziś bardzo mało. KLIKNIJ W PLAN ALBO W PRZYCISK ZOBACZ ZDJĘCIA, BY PRZEJŚĆ DO WYBRANYCH CMENTARZY

Wszystkie zdjęcia
  • Kliknij w punkty na planie albo w nazwy cmentarzy, by przejść do opisu
  • Wszystkich Świętych. Park Marcinkowskiego - cmentarz parafii św. Marcina (świętomarciński) i ewangelicki św. Krzyża
  • Wszystkich Świętych. Cmentarze na terenie obecnych Targów
  • Wszystkich Świętych. Cmentarz nad Maltą
  • Wszystkich Świętych. Cmentarz na Białej Górze - mauzoleum Mielochów
  • Wszystkich Świętych. Cmentarz przy trasie katowickiej