Bardzo deszczowy Poznań na zdjęciach Piotra Skórnickiego. W parku Wodziczki - prawdziwy potop

Zuzanna Kot
23.08.2021 20:30