Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Nawet co czwarty Wielkopolanin może być zagrożony wykluczeniem społecznym. I nie chodzi bynajmniej o ubóstwo, ale również o chorobę, wiek albo trudną sytuację rodzinną. Dlatego warto, by różne instytucje niosące pomoc innym ludziom skorzystały z finansowej szansy, jaką daje Unia Europejska. Bo jednym z jej priorytetów jest właśnie walka z wykluczeniem społecznym.

Od 2015 r. dzięki dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ wsparciem objęto ponad 4,7 tys. osób poprzez np. różnego rodzaju szkolenia czy terapie. Ale walka z wykluczeniem społecznym to także konkretne inwestycje, jak np. budowa domów terapeutycznych czy urządzanie tzw. mieszkań chronionych. Warto brać przykład z tych, którym już się udało. W tym roku dofinansowanie otrzymało 12 tego typu projektów na łączną sumę ponad 17 mln zł.

Dom Autysty powstanie na Jeżycach

Kilka lat temu powstała Fundacja Dom Autysty, którą założyli rodzice osób z autyzmem. – Wiedzieliśmy, że po zakończeniu szkoły nie będą mieli gdzie pójść. Myśleliśmy też o losie dzieci po naszej śmierci. I tym także fundacja zajmie się w przyszłości – mówi Adam Kompowski, prezes Fundacji Dom Autysty, która otrzymała prawie 2 mln zł z WRPO 2014+ i w okolicach ul. Szamarzewskiego w Poznaniu wybuduje dom dla osób z autyzmem. Grunt pod budowę przekazało fundacji w użytkowanie wieczyste miasto Poznań. Radni wszystkich opcji jednogłośnie zgodzili się na przekazanie gruntu z 99-procentową bonifikatą. Taka zgodność ponad politycznymi podziałami to rzadkość w poznańskiej radzie miasta.

To będzie pierwsza w Wielkopolsce wyspecjalizowana placówka dla niesamodzielnych, mocno zaburzonych osób. Obecnie, po zakończeniu edukacji, praktycznie nie ma dla nich żadnej oferty.

– Istniejące placówki, jak np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, nie chcą takich osób przyjmować, bo po prostu mają za mało terapeutów. Jeśli jeden pracownik zajmuje się pięcioma podopiecznymi, a jest wśród nich człowiek, który co chwilę np. próbuje uciec, to nie jest w stanie prowadzić zajęć, bo ta jedna osoba zajmuje całą jego uwagę. Dlatego trudna opieka nad dorosłymi osobami z autyzmem spada w całości na barki starzejących się rodziców – tłumaczy prezes.

W Domu Autysty grupy będą dwuosobowe, a kadra dobrze przygotowana do pracy. Zajęcia potrwają osiem godzin dziennie. Uczestnicy spędzą czas w atrakcyjny sposób, a równocześnie będą się rozwijać. Znajdą się tu m.in. pracownie plastyczna i gospodarstwa domowego, taneczno-ruchowa i komputerowa, a nawet hortiterapeutyczna, w ramach której uczestnicy zajęć będą pielęgnować rośliny. W programie nacisk położony zostanie na zdobywanie umiejętności zwiększających samodzielność osób z autyzmem.

W 11 pokojach mieszkalnych będą się także odbywały pobyty wytchnieniowe. Przez dwa dni osoby z autyzmem będą uczyły się samodzielnego mycia i ubierania czy przygotowywania posiłków, a ich opiekunowie będą mogli w tym czasie odetchnąć. – A osoby niepełnosprawne poznają, co znaczy mieszkać bez rodziców, których kiedyś przecież zabraknie – mówi Kompowski. W nowym budynku będą także organizowane zajęcia dla opiekunów osób z autyzmem, a także grupy wsparcia i zajęcia relaksacyjne. Planowane jest również uruchomienie punktu informacyjnego, który będzie pomagał opiekunom osób z autyzmem w znalezieniu odpowiedniej pomocy.

Placówka ma być gotowa do końca 2019 r., a zajęcia rozpoczną się w roku 2020. Pierwsze dwa lata działalności Domu Autysty także zostaną sfinansowane ze środków unijnych, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Później fundacja planuje włączyć dom do systemu placówek dla osób niepełnosprawnych, wspieranych przez samorządy. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,4 mln zł.

Stawiają na mieszkania

Projekt o nieco mniejszej skali przygotowało poznańskie Stowarzyszenie Na Tak, które lokal na parterze budynku na os. Chrobrego dostosuje do potrzeb osób o ograniczonej sprawności umysłowej, ruchowej i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istniejące od 29 lat stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność dla osób dotkniętych m.in. zespołem Downa i przez taki projekt mieszkania wspomaganego chce doprowadzić podopiecznych do pełnej samodzielności. Chodzi m.in. o takie czynności jak obsługa domowego sprzętu AGD czy poruszanie się po mieście komunikacją publiczną. W mieszkaniu będzie miejsce dla pięciu osób, a więc trening samodzielnego życia przejdzie w ciągu roku ok. 40 osób.

– Stowarzyszenie założyli rodzice dzieci z zespołem Downa i te dzieci mają już po 30 lat. Mieszkania wspomagane pomogą im i innym osobom z niepełnosprawnościami w jak największym usamodzielnieniu się – mówi Ewa Kowańska, prezes Stowarzyszenia Na Tak. Projekt obejmujący dostosowanie lokalu do mieszkania wspomaganego, a także zajęcia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wart jest ponad 375 tys. zł, z czego prawie 320 tys. zł to dotacja z Unii Europejskiej.

Z kolei na mieszkania chronione postawiło Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które otrzymało prawie 2 mln zł z Brukseli na przebudowę i remont budynków na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dzięki gruntownej modernizacji w siedmiu domkach będą mogły mieszkać osoby z niepełnosprawnościami, a także seniorzy. W każdym z nich znajdzie się miejsce dla czterech, a nawet pięciu osób. Cały projekt opiewa na prawie 2,4 mln zł.

Umowy na oba przedsięwzięcia zostały podpisane w październiku i będą realizowane w przyszłym roku.

Szamotuły już działają

Szansę na unijne dofinansowanie, które przeznaczone jest na pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, od ośmiu lat wykorzystuje też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. W 2017 r. ruszył projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, którego partnerami są Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz Fundacja AKME. Łącznie pomocy udzielono już prawie 400 osobom.

Chodzi m.in. o rodziny zastępcze i przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze czy osoby z niepełnosprawnością. Pomoc obejmuje m.in. usługi asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, dzięki którym nie trafiają one do domów pomocy społecznej. Ważne jest także korzystanie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także specjalistyczne doradztwo indywidualne psychologów, prawników i logopedów. Wartościowe są także zajęcia „Szkoły dla Rodziców”, które ograniczają ryzyko umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także organizowane korepetycje czy zajęcia animacyjne w ramach tzw. pracy podwórkowej. Co ważne, udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Projekt, wart ponad 2,6 mln zł, otrzymał bowiem prawie 2,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Ale tego typu pomoc to nie wszystko. PCPR dzięki dofinansowaniu z Brukseli kupił lokal w Szamotułach z przeznaczeniem na tzw. mieszkanie chronione. Tam np. młodzi ludzie opuszczający dom dziecka bądź rodzinę zastępczą będą mogli odbywać tzw. trening mieszkaniowy, czyli po prostu przygotować się do prowadzenia samodzielnego życia. Istotnym elementem treningu będzie m.in. nauka planowania zadań życiowych z uwzględnieniem otoczenia społecznego, edukacyjnego i zawodowego. Przewidziany docelowo dla trojga mieszkańców lokal kupiono w stanie „pod klucz”.

– Mieszkanie zostało kupione w czerwcu. Kosztowało razem z wyposażeniem blisko 250 tys. zł. Aktualnie już drugi miesiąc mieszka w nim jedna dziewczyna. Mamy nadzieję, że niedługo obsada będzie pełna – mówi Joanna Żołądkowska, koordynator projektu. Mieszkanie jest atrakcyjnie położone, funkcjonalne i estetycznie zaaranżowane. – Liczymy, że ułatwi ono wejście w dorosłość osobom, które nie poradziłyby sobie bez takiego wsparcia – dodaje.

56 mln zł do podziału

Te przykłady niech zdopingują innych do działania. 30 października startuje kolejny konkurs w ramach „Usług społecznych i zdrowotnych”. Do podziału jest ponad 56 mln zł. Wsparcie mogą otrzymać m.in. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich, przedsięwzięcia wspierające rodziny zastępcze – także te ułatwiające usamodzielnianie się podopiecznych rodzin zastępczych czy poprawiające dostęp do mieszkań wspomaganych. Konkurs trwa do 30 grudnia.

Więcej informacji na www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.