Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Media alarmują, że nie ma pieniędzy na pomoc psychiatryczną i psychologiczną - przede wszystkim dla dzieci. Jest też problem, by pozyskać bezpłatną poradę, bo specjaliści są obłożeni, a nie wszystkich stać na prywatne wizyty. Problemów nie rozwiążą też uruchomione w pandemii infolinie. 

Warto zatem wiedzieć, że w Wielkopolsce działają Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego (ŚCZP), które są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Znajdą tu pomoc zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli. I co ważne – wsparcie jest bezpłatne.

Spotkania w gabinecie albo online

Szybka pomoc jest szczególnie istotna w przypadku dzieci i młodzieży. To te grupy wiekowe w starciu z kryzysem psychicznym są najbardziej bezbronne. W Poznaniu od ponad pół roku takie ŚCZP prowadzi wspólnie Uniwersytet SWPS oraz Fundacja AKME. Natomiast liderem przedsięwzięcia jest należąca do uczelni spółka NOVAM, która prowadzi Klinikę Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Na realizację projektu udało się obu organizacjom pozyskać prawie 4,5 mln zł z funduszy unijnych dla Wielkopolski.

- W ostatnich latach niepokojąco wzrosła w Polsce liczba dzieci i nastolatków zagrożonych poważnymi kryzysami psychicznymi. Niestety, dostęp do profesjonalnej pomocy był i jest nadal utrudniony. Dlatego cieszę się, że możemy wspierać nie tylko młodych pacjentów, ale także ich rodziny – mówi prof. Jarosław Michałowski, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. To właśnie on opracował koncepcję merytorycznego funkcjonowania centrum. Wzorował się na rozwiązaniach opieki środowiskowej istniejących na świecie oraz doświadczeniach pierwszego w Polsce takiego ośrodka na warszawskich Bielanach.

Wykwalifikowani psychologowie i psychoterapeuci prowadzą w Poznaniu terapię indywidualną i rodzinną. Dodatkowo ŚCZP realizuje terapię pedagogiczną oraz konsultacje psychiatryczne. Specjaliści działają nie tylko w siedzibie centrum, lecz także w domach pacjentów, a w przypadku kwarantanny proponują spotkania online. Poza pracą z samym dzieckiem wspierają rodzinę albo opiekunów, a gdy potrzeba, także nauczycieli. Razem z Fundacją AKME eksperci prowadzą oddział dzienny dla podopiecznych wymagających stałej opieki. Organizują tam terapie grupowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Pomoc dla nastolatków i ich rodzin

Do kogo konkretnie adresowana jest pomoc? Centrum pomaga dzieciom i nastolatkom, które nie radzą sobie emocjonalnie z problemami dnia codziennego i doświadczają kryzysów psychicznych o różnym podłożu, m.in.: zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń odżywiania, ADHD, a także schizofrenii, a nawet samouszkodzeń i myśli samobójczych.

- Jest tylko jeden warunek: pomoc dotyczy wyłącznie mieszkańców Poznania. Natomiast problemy muszą wynikać z natury psychicznej. Nie pomagamy osobom uzależnionym od różnego rodzaju używek – tłumaczy prof. Michałowski. – Zgłosić się może każdy, kto zmaga się z problemami. Podczas pierwszych rozmów stawiamy diagnozę, na podstawie której kwalifikujemy do programu – dodaje profesor.

Łącznie ze wsparcia skorzysta 280 młodych poznaniaków w wieku od 6 do 18 lat, a także osoby z ich otoczenia. Pomoc jest bezpłatna do końca 2022 r. - Zaczęliśmy w maju ubiegłego roku. Już zgłosiło się ponad 60 osób. Ale wciąż można do projektu przystąpić. Chociaż te najbardziej atrakcyjne terminy spotkań, a więc po południu i wieczorem, są już zajęte – przyznaje prof. Michałowski.  

Czy pandemia sprawiła, że zgłoszeń jest więcej? – W tym konkretnym przypadku trudno odpowiedzieć, bo projekt zaczęliśmy, gdy pandemia już trwała. Ale patrząc na to, co dzieje się wokół, można powiedzieć, że pomoc psychologiczna jest teraz potrzebna wielu ludziom, i to zarówno młodszym, jak i starszym – odpowiada profesor.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działa w Poznaniu, przy ul. Naramowickiej 47/lok. 104-105. To tutaj znajdują się punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny oraz cztery gabinety do psychoterapii i konsultacji psychiatrycznej. Można się też kontaktować telefonicznie (61 102 69 15/16).

Kolejna szansa na dofinansowanie

Podobne centrum, ale dla osób dorosłych, prowadzą wspólnie w Obornikach Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis, Fundacja AKME oraz Spółdzielnia Socjalna „Uciec dysforii”. Ich działalność obejmuje teren Obornik, Rogoźna i Ryczywołu. Z kolei w stolicy Wielkopolski takie centrum dla dorosłych powstało przy Centrum Medycznym HCP z udziałem miasta Poznań, Fundacji AKME i Fundacji CISZUM.

Tymczasem otwiera się nowa szansa na zdobycie dofinansowania na prowadzenie tego typu pomocy. Ogłoszono bowiem kolejny konkurs na działalność Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Łącznie z pieniędzmi budżetu państwa do podziału są ponad 42 mln zł. Więcej informacji na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Szpital w Poznaniu wyremontował oddział rehabilitacyjny

Innego typu prozdrowotny projekt współfinansowany z funduszy unijnych dla Wielkopolski realizuje Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Unijny projekt nazywany w skrócie STROKE (z ang. udar mózgu) polega na 3-tygodniowych, stacjonarnych turnusach rehabilitacyjnych. Pacjenci najpierw korzystają z konsultacji lekarza i fizjoterapeuty, a potem z profesjonalnych zabiegów fizykalnych, terapii zajęciowej i neuropsychologicznej oraz ze stałej opieki pielęgniarskiej. Mają także zapewnione całodobowe wyżywienie. Cykle rehabilitacyjne rozpoczęły się trzy miesiące temu. - Mocną stroną naszego projektu jest holistyczne podejście do rehabilitacji. Skupiamy swoje działania nie tylko na przywróceniu sprawności fizycznej pacjenta, ale także sprawności sfery psychospołecznej, dając pacjentowi równowagę między tymi sferami – mówi prof. Przemysław Lisiński, kierownik projektu.

Na początku stycznia otwarto wyremontowany oddział rehabilitacji neurologicznej, gdzie odbywają się turnusy, a pacjenci mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Symboliczne przecięcie wstęgi z powodu pandemii miało skromny charakter, ale wyremontowany oddział zwiedzili przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, kadra naukowa Uniwersytetu Medycznego. Nie zabrakło oczywiście twórców projektu. STROKE realizowany jest dzięki finansowej pomocy z funduszy unijnych dla Wielkopolski. Bruksela wyłożyła na ten cel ponad 10 mln zł. Dlatego wśród gości online była m.in. Joanna Charytonowicz, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

- Mam nadzieję, że projekt STROKE w znaczący sposób przyczyni się do poprawy dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych w Wielkopolsce. Liczę, że zainicjowane przez środki europejskie działania będą kontynuowane w oparciu o finanse krajowe oraz zostaną wdrożone również w innych województwach – zwróciła uwagę Charytonowicz.

Co ważne, turnusy odbywają się aktualnie w najwyższym reżimie sanitarnym. Na zajęcia mogą zgłaszać się mieszkańcy Wielkopolski w wieku od 18 do 64 lat, u których od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.orsk.ump.edu.pl/udar. Można także dzwonić pod numer 510 711 636.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.