Linea od samego początku funkcjonowania na terenie gminy Dopiewo kierowała się ideą tworzenia osiedla kompletnego. Oprócz terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozumiejąc potrzeby mieszkańców, deweloper wydzielił grunty pod obiekty handlowo-usługowe, oświatowe, sakralne. Pod szkołę i kościół Linea przekazała grunty nieodpłatnie. Gminie udostępniła również projekty dla przedszkoli i szkół w Dąbrówce, Skórzewie i Konarzewie. Ponadto deweloper inwestował m.in. w projektowanie i budowę sieci wodociągowej, systemu kanalizacji, budowę dróg osiedlowych i dojazdowych, oświetlenie ulic, urządzanie terenów zielonych. Co równie istotne, służył gminie doradztwem w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych. Lista sfinansowanych przez dewelopera inwestycji na rzecz mieszkańców jest imponująca. Co warto podkreślić, firma Linea aktywnie przyczyniła się do powstania węzła Poznań – Dąbrówka na drodze S11. 

Aleksandra Sobczak poleca
Czytaj teraz