Dlaczego Poznań?

Argumentów „za” rozwojem biznesu w stolicy wielkopolski dostarczają przede wszystkim sami Poznaniacy i Poznańscy studenci, szczególnie ci o profilu językowym, ekonomicznym i informatycznym. Partnerzy projektu Work-life Poznań zgodnie podkreślają, że na decyzję o wyborze Poznania jako kolejnej siedziby miały nie tylko prognozy dotyczące liczby absolwentów uczelni, ale także jakość kształcenia w poznańskich uczelniach. Oczywiście nie bez znaczenia są też uwarunkowania makro i mikroekonomiczne Poznania, jego strategiczne położenie na mapie Polski i Europy oraz sama przychylność władz miasta Poznania.

Cel projektu

Mimo to, Centra Usług Biznesowych wciąż nie są pracodawcą „pierwszego wyboru” dla młodzieży w wieku szkolnym, studentów i absolwentów uczelni wyższych – głównych adresatów kampanii rekrutacyjnych tego sektora. Wynika to m.in. ze stosunkowo niskiej znajomości branży i charakteru świadczonych usług oraz słabej rozpoznawalności poszczególnych firm na poznańskim rynku pracy. Wszystko to sprawia, że wciąż jest wiele do zrobienia po stronie pracodawców w zakresie budowania rozpoznawalności i informowania o swojej ofercie praktyk, pracy i staży. Dlatego też Gazeta Wyborcza zaprosiła poznańskich pracodawców z obszaru SSC, BPO, R&D, OIT, F&A do udziału w lokalnym projekcie „Work-life Poznań”. Razem z Rockwool (RGBS), Carl Zeiss Shared Services, John Deere Business Services Centre, Computacenter Poland i European Finance Function (EFF) przedstawimy sektor centrów usług biznesowych w Poznaniu oraz opowiemy:

  • na czym polega różnica między pracą dla nich i dla międzynarodowych korporacji,
  • jak realizują ideę Work-life ballance w swoich strukturach
  • jakimi są pracodawcami i na co mogą liczyć osoby, które się tam zatrudnią.

Work-life Poznań - partnerzy projektuWork-life Poznań - partnerzy projektu 

Skąd nazwa projektu?

Centra Usług Biznesowych to zaraz po firmach z Branży IT sektor pracodawców o najnowocześniejszym i przyjaznym pracownikom podejściu do zatrudniania i rekrutacji. Firmy te szczególnie dbają o komfort pracy swoich pracowników i realizują ideę Work-Life Ballance. Nie jest to jednak wyłącznie wabik dla młodych ludzi, ale głęboko zakorzeniona idea wpisująca się w system wartości i kultury organizacyjnej firmy. Właśnie wokół swoich wartości – które przejawiają się w wielu aspektach funkcjonowania a pracy nadają sens i charakter – firmy budują swoją tożsamość i wyróżniki marki jako pracodawcy (EVP - Employer Value Proposition). Mają one swoje odzwierciedlenie m.in.:

  • w działaniach CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu),
  • podczas projektowania miejsca pracy, projektowaniu rekrutacji, wdrażania a także i zwalniania pracowników,
  • podczas projektowania stanowiska i miejsca pracy,
  • a nawet przy projektowaniu kluczowych procesów w firmie (jak obsługa klienta, forma i droga komunikacji, czy proces sprzedaży).

Stąd też Work-life ballance jako jedna ze wspólnych i kluczowych wartości dla firm z tego sektora stała się inspiracją dla „Work-life Poznań”, a sam Poznań i powstała gra słów podkreślają wyjątkową rolę miasta w zapewnieniu równowagi między pracą a życiem prywatnym.