ROCKWOOL Global Business Service Center sp. z o.o. (RGBS) rekrutuje i zatrudnia pracowników każdego miesiąca. W przeciągu 2 lat istnienia centrum zatrudniliśmy ponad 250 osób i ogromną wagę przykładamy do procesu wdrożenia pracownika, żeby każdy poczuł się u nas jak najbardziej komfortowo. Jak to u nas wygląda?

Po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacji oraz akceptacji oferty przez pracownika, ustalana jest data rozpoczęcia jego pracy w firmie. To moment, w którym rozpoczyna się proces przygotowania do wdrożenia. W pierwszym kroku Natalia z działu HR przesyła powitalną wiadomość e-mail wraz z prośbą o skompletowanie potrzebnej dokumentacji. Następnie menedżer przesyła maila powitalnego, podając kontakt do siebie oraz do biura. Do maila dołączona zostaje szczegółowa agenda pierwszego dnia pracy i/lub pierwszych dwóch tygodni programu wdrożeniowego.

Zwyczajowo rozpoczęcie nowej pracy uznawane jest za silnie stresogenne dla nowego pracownika. Z tego powodu szczególnego znaczenia nabierają odpowiednie przygotowanie na przyjęcie zatrudnianego oraz wykreowanie tego dnia przyjaznej atmosfery, sprzyjającej efektywnej adaptacji do nowego środowiska.W ROCKWOOL Global Business Service Center pierwszy dzień rozpoczyna się od przywitania nowych pracowników w recepcji przez osoby zarządzające biurem, Asię i Patrycję. Następnie osoby te zapraszają nowych pracowników na spotkanie, podczas którego rozdają im karty wejściowe do biura oraz zaznajamiają z zagadnieniami administracyjnymi, oprowadzają po biurze, pokazują jak działają ekspresy do kawy, gdzie znajdą artykuły biurowe, jak zorganizować podróż służbową itp.

W czasie tzw. onboardingu pracownicy poznają kadrę menedżerską oraz strukturę firmy, a także dane demograficzne dotyczące całego zespołu takie jak: średnia wieku, wykształcenie, znajomość języków, staż pracy. W dalszej kolejności nowo zatrudnione osoby zapoznawane są z zakresem usług świadczonych przez pracowników RGBS oraz krótką charakterystyką każdego z działów.

Dalsza część pierwszego dnia mija również na obowiązkowym dla każdego szkoleniu z BHP oraz instruktażu stanowiskowym. Przy swoim biurku każdy znajdzie przygotowany wcześniej „zestaw startowy” składający się z materiałów biurowych, gadżetów firmowych, a także broszur informacyjnych dotyczących firmy ROCKWOOL.

Welcome PackageWelcome Package Rockwool

W kolejnych dniach i tygodniach w firmie nowi pracownicy biorą udział w różnych szkoleniach adaptacyjnych takich jak np.:

Poznanie firmy ROCKWOOL - jest to warsztat, podczas którego pracownicy lepiej poznają historię firmy, jej wartości oraz kulturę organizacyjną. To bardzo urozmaicony dzień, który obejmuje wykłady, oglądanie materiałów video dotyczących firmy, poznawanie produktów, uczestniczenie w warsztatach grupowych i wspólnie dyskusje o wartościach obowiązujących w przedsiębiorstwie:uczciwości, odpowiedzialności, efektywności, pasji i przedsiębiorczości.

WarsztatyWarsztaty Rockwool

Wycieczka do fabryki ROCKWOOL Polska – na zakończenie okresu  wdrożeniowego pracownicy wspólnie jadą na wycieczkę do Cigacic, gdzie zlokalizowana jest produkcja przedsiębiorstwa. Uczestnicy mogą z bliska przyjrzeć się procesowi powstawania wełny mineralnej oraz głównych produktów firmy ROCKWOOL. Daje to również  możliwość głębszej integracji zespołowej.

IntegracjeIntegracje Rockwool

W firmie ROCKWOOL Global Business Service Center wdrożono też program „Buddy” (z ang. kumpel).  Jest to osoba z działu, do którego dołącza nowy pracownik, najczęściej na podobnym stanowisku, której zadaniem jest wsparcie i pomoc nowemu koledze na co dzień w firmie. Wyznaczona osoba staje się swego rodzaju mentorem dla nowego pracownika i pomaga mu wdrożyć się w specyfikę pracy oraz odpowiada na wszystkie pytania.

Dobrze wprowadzony program adaptacyjny w firmie przynosi wiele korzyści i oszczędności zarówno dla pracownika, jak i dla firmy.W ROCKWOOL satysfakcja z onboardingu jest wysoka, o czym świadczy nasza wewnętrzna ankieta satysfakcji. Wiemy, że pierwszy dzień pracy może być dla Ciebie stresujący, dlatego postaramy się ułatwić i uprzyjemnić Ci te pierwsze dni. A oto jak niektórzy pracownicy wspominają swój program adaptacyjny w RGBS:

Rockwool Onboarding - opinieRockwool Onboarding - opinie Aneta Maćkowiak