Bo zwrot z ich inwestycji, choć nie jest policzalny, ma najwyższą, a do tego podwójną wartość: po pierwsze – pomoc dla potrzebujących, po drugie – ogromna satysfakcja tych, którzy pomagają, motywująca do dalszego działania. Mowa o specjalnym programie grantowym „Inwestujemy w dobre pomysły”, który w Capgemini powstał w odpowiedzi na wiele oddolnych inicjatyw pracowników firmy, którzy regularnie zwracają uwagę na istotne problemy społeczne w swoim otoczeniu i chcą się angażować w ich rozwiązanie. Mechanizm jest prosty – pracownicy, którzy chcieliby komukolwiek pomóc, po prostu wyrażają taką potrzebę, przygotowują opis projektu i zgłaszają go do konkursu grantowego. Wybrane projekty otrzymują dofinansowanie od Capgemini. Pracownicy, którzy zgłoszą najciekawsze projekty na rzecz społeczności lokalnych, mogą otrzymać na nie dofinansowanie – 2 tys. zł. W wyjątkowej edycji, z okazji 20-lecia Capgemini w 2016 r., przyznawaliśmy również duży grant w wysokości 5 tys. zł – mówi Karolina Długosz, pomysłodawczyni projektu, CSR Manager w Capgemini. – Każdy pracownik może wziąć udział w konkursie – podstawowe wyzwanie to dobre zaplanowanie działań i zaangażowanie innych w ich realizację. W programie chodzi nie tylko o doraźną pomoc, lecz także o budowanie odpowiedzialnej postawy zarówno osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt, jak i dyrektorów, kierowników, rodziców czy wolontariuszy z placówek beneficjentów.

Każdy ma coś, co może dać innym

A to, komu i jak chcą pomóc pracownicy Capgemini, zależy wyłącznie od nich i ich wrażliwości społecznej. Jedna z pracownic poznańskiego oddziału firmy zdecydowała się pomóc przedszkolakom z Przedszkola nr 6 w Poznaniu. W ramach projektu „Zmotoryzowany przedszkolak” Ewa Bronicka z Capgemini Software Solutions Center w Poznaniu połączyła działania remontowo-budowlane z komponentem edukacyjnym. Pod jej kierownictwem wolontariusze z Capgemini stworzyli przy przedszkolu zatoczkę rowerową, której celem było zachęcenie dzieci do korzystania z rowerów w drodze do przedszkola. Dodatkowo w trakcie trwania projektu grantowego grupa Ewy Bronickiej zorganizowała spotkanie z policjantem i naukę zasad ruchu drogowego, a także lekcję z ratownikiem medycznym oraz praktyczny warsztat naprawy roweru dla najmłodszych. Wolontariusze mają nadzieję, że dzięki projektowi więcej przedszkolaków (i ich rodziców) zdecyduje się na przyjeżdżanie do przedszkola rowerem lub hulajnogą, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie i aktywność fizyczną.

Pomagają pomagać

Capgemini pozwala swoim pracownikom na angażowanie w projekty grantowe również osób trzecich, niezwiązanych z firmą – to ważne, bo w efekcie tych działań nie chodzi wyłącznie o wypełnienie koniecznej dla firm misji CSR, ale o realną pomoc potrzebującym. Dlatego do działań grantowych często i chętnie przyłączają się żony, mężowie, rodzeństwo czy przyjaciele pracowników. Co więcej, warunkiem zgłoszenia się do grantów jest zebranie co najmniej trzyosobowego zespołu, bo wspólnie można więcej. A ponieważ Capgemini ma w zwyczaju rekrutować do pracy osoby odważne w myśleniu, chętnie współpracujące i otwarte, każdy z grantowych projektów znajduje chętnych pomocników, a lider tych pomysłów nigdy nie zostaje sam z ich realizacją. Wewnętrzna motywacja i potrzeba pracowników, by móc pomagać, rodzi w Capgemini kolejne pomysły. W piątek, 1 grudnia, w biurze Capgemini w Poznaniu stanęła choinka z magicznymi, imiennymi bombkami – symbolami prezentów dla dzieci z Domu Dziecka w Bninie. Pracownicy mają okazję wybrać jedną bombkę podpisaną imieniem dziecka, a następnie kupić lub zrobić dla niego wymarzony prezent. – Staramy się pomagać przez cały rok. Na przykład latem w naszym poznańskim biurze postawiliśmy lodówkę z lodami. Pracownicy płacili za lody dowolną kwotę, którą później przeznaczyliśmy na cel charytatywny. Z kolei święta to czas, kiedy nasi pracownicy aktywizują się jeszcze bardziej. Dlatego dajemy im tę możliwość, słuchamy ich i wciąż szukamy nowych pomysłów na to, aby mieć swój mały wkład w ulepszanie świata – podsumowuje Justyna Kurpierz, Employer Branding Team Leader, Capgemini Software Solutions Center.