Bez względu na to, czy zjawisko "rynku pracownika" uznamy za fakt, czy też mit - trudno zaprzeczyć, że pracodawcom coraz trudniej pozyskać wykwalifikowanych pracowników. W takich sytuacjach pracodawcy mają ograniczone pole manewru. Menedżer może rekrutować sam, może zatrudnić rekrutera lub też zlecić wsparcie jego procesów rekrutacyjnych agencji zewnętrznej.

Zazwyczaj do naboru nowych pracowników angażuje do tego specjalistów, nie zawsze jednak cieszą się oni dobrą opinią wśród potencjalnych kandydatów. Serwis #pracaPoznań postanowił sprawdzić, co myślimy o rekruterach i ich roli w procesie rekrutacji, przeprowadzając internetową ankietę. Oto wyniki.

Jak postrzegamy rekruterów?

W badaniu wzięło udział 115 osób (69,6% kobiet), większość (63,5%) w przedziale wiekowym 25-34 lata, przy czym aż 97,4% osób z wyższym wykształceniem. Co warto podkreślić, aż 67,8% ankietowanych kiedykolwiek brało udział w rekrutacji ze wsparciem rekrutera, zatem 3/4  z nich odpowiadając na pytania raczej odwołuje się do własnych doświadczeń i opinii.Zdaniem respondentów, trzy najpopularniejsze zarzuty do pracy rekruterów to:

 • Nie przesyłają informacji zwrotnej w kluczowych etapach rekrutacji - 23,2%,
 • Przesyłają niedopasowane oferty pracy - 13%,
 • Nie podają tzw. "widełek płacowych" - 13%.

Niewiele mniej głosów otrzymała odpowiedź: “zabiegają o kontakt i potem go urywają” (10,7%). Najmniej osób (0,9%) wskazało, że rekruterzy “są nieuprzejmi” podczas całego procesu rekrutacyjnego.

Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 1Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 1 Wojciech Rodziewicz

Ankietowani zapytani o istotność funkcji rekrutera dla procesu rekrutacji uznali, że ten:

 • jest raczej potrzebny - 45,2%,
 • jest niezbędny - 26,1%,
 • jest raczej zbędny - 19,1%,
 • jest całkowicie zbędny - 5,2%.

Niektórzy wskazują, że rekruter wewnętrzny pełni istotniejszą rolę, niż rekruter zewnętrzny, jednak bez wskazywania, dlaczego tak jest.

Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 2Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 2 Wojciech Rodziewicz

Ankietowani zapytani o to, jaka jest najważniejsza rola rekrutera w procesie rekrutacji wskazało:

 • 27,8% - "Nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami",
 • 26,1% - "Weryfikowanie kompetencji kandydata",
 • 13,9% - "Przekazywanie informacji o wymaganiach stanowiska",
 • 13,9% - "Przekazywanie informacji zwrotnej po zakończonej rekrutacji".

Tylko 6,1% osób uważa za najważniejsze przekazywanie informacji o firmie. Może to wynikać z faktu, że większość kandydatów weryfikuje informacje o firmie korzystając z informacji dostępnych  w Internecie i zasięgając opinii znajomych.

Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 3Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 3 Wojciech Rodziewicz

Ankietowani zapytani o to, czy kiedykolwiek aplikowali o pracę ze wsparciem rekrutera wskazali, że:

 • 39,1% aplikowało we współpracy z rekruterem agencji rekrutacyjnej,
 • 22,6% aplikowało ze wsparciem rekrutera wewnętrznego,
 • 5,2% osób korzystało już ze wsparcia zarówno rekrutera wewnętrznego jak i zewnętrznego,
 • 32,2% nigdy nie aplikowało ze wsparciem rekrutera, zawsze samodzielnie.

Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 4Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 4 Wojciech Rodziewicz

Ankietowani zapytani o to, jak by zareagowali, gdyby dzisiaj zgłosił się do nich rekruter z ofertą pracy, odpowiedzieli:

 • 52,2% zapoznałoby się z ofertę z ciekawości, mimo, że nie szuka pracy,
 • 27% aktywnie szuka pracy i chętnie porozmawia o ofercie pracy,
 • 5,2% osób skorzysta ze wsparcia, ponieważ uważa, że z rekruterem ma większe szanse na otrzymanie pracy,
 • 9,6% osób nie szuka pracy i na pewno odmówi,
 • tylko 2,6% osób odmówi oferty, ponieważ nie chce aplikować ze wsparciem rekrutera.

Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 5Ankieta - Wizerunek rekrutera - wykres 5 Wojciech Rodziewicz

Metryka

Metryka badania ankietowego - 'Wizerunek rekrutera'Metryka badania ankietowego - 'Wizerunek rekrutera' serwis #pracaPoznań

Link do formularza ankiety