Więcej
  Komentarze
  Tym się fascynuje dzisiejsza młodzież, a nie wolnymi mediami, sądami czy edukacją.
  Czego zatem od nich możemy wymagać...
  już oceniałe(a)ś
  0
  1